Kotły Junkers kondensacyjne

Kalkulując zakup pieca gazowego do apartamentu należy, prócz dopasowania właściwej mocy grzewczej kotła należy zastanowić się nad pojemnością i typem pojemnika ciepłej wody użytkowej. Zestaw taki wypełni dwie role dostarczy ciepło i wodę użytkową.

Przy wyborze mocy kotła powinno się dołożyć zapas ok 25% wydajności na nagrzanie bufora.

Pojemność bufora winna być odpowiednio duża by jednorazowo dostarczyć wszystkim domownikom niezbędną ilość ciepłej wody. Aby skrupulatnie to obliczyć mnoży się ilość osób na stale mieszkających przez 35l na człowieka ? gdy korzystamy z sanitariatu lub przez 50l na człowieka gdy cenimy kąpiele w wannie. Im zasobniejszy bufor tym większą powinien posiadać izolację. W dzisiejszych czasach wytwarzane są zasobniki w podwójnej otulinie co niweluje straty temperatury. Przy jego dopasowaniu nie należy ?oszczędzać?. Nie sprawdzone informacje o luksusowości użytkowania z większego zbiornika nie nie ma poparcia w szczegółowych wyliczeniach. Mamy natomiast gwarancję dużego luksusu ciepłej wody dla wszystkich domowników, większą żywotność zbiornika na wodę z powodu na rzadsze osadzanie się osadu a co istotne bezpieczeństwo dla pociech w ochronie przed poparzeniem.

W przypadku wykorzystywania kolektorów słonecznych lub innego, opcjonalnego urządzeniado nagrzewania zbiornika winno się podłączyć typu z dwoma spiralami.