Nagrzewnica wodna powietrza w pakiecie Leo Duo 90

Wodna nagrzewnica pomieszczeń w zestawie z automatyką sterującą dedykowane są do ogrzewania pomieszczeń: magazyn, warsztaty, sklepy. Skuteczność nagrzewnicy jest uzależniona od temperatury wody w układzie CO, warunków w ogrzewanym budynku i od szybkości przepływu powietrza przez nagrzewnicę. Układ CO powinien zagwarantować także odpowiednią ilość gorącej wody w ilości np. 900 l/h. Przykładowym rozwiązaniem jest nagrzewnica wodna powietrza w pakiecie Leo Due 40.

Grzejniki ekologiczne

W czasie ogarniającego nas codziennie trendu bycia ?eko? motto energooszczędne zyskuje na wartości. Konsumencie szukają sprzętu i urządzeń o największych grupach energetycznych, a wytwórcy wykorzystując to angażują ogromne kwoty w marketing, by przedstawić swoje towary jako oszczędne, pobierające niewiele prądu, zużywające mało prądu itp. Grzejniki z zasilaniem elektryczne jako sprzęty elektryczne również podlegają podobnym oddziaływaniom. A rzeczywistość jest banalna: nie istnieją elektryczne grzejniki oszczędzające energię. Fakt, ze jest to jedynie slogan nietrudno udowodnić w praktyce. Całość pobranej energii elektrycznej zamienia się na energie cieplną i promieniowana na zewnątrz. Standardowe grzejniki elektryczne nie mają możliwości oszczędzania energii. Do sprawdzianu konieczne będą … Continue reading Grzejniki ekologiczne

Ochrona rury hydrantowej kablem grzewczym

W budynkach mieszkalnych gdzie zainstalowana jest instalacja przeciwpożarowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki poprowadzone są na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na zamarzanie. Podobna sytuacja dotyczy rurociągów. W powyższych sytuacjach instaluje się samoregulujące przewody grzewcze i automatykę sterującą które zabezpieczają rurę przed zamarzaniem. Kompletacja takiego systemu jest bardzo prosta. Musisz zamówić: elektryczne przewody grzewcze ? samoregulacja chroni kable przed przegrzaniem gdy np. na zaworze przewód się nakłada ,termostat z sondą, taśma klejąca do mocowania kabla, metalizowana taśma samoprzylepna do naklejenia na przewód, przepusty pod izolację, puszki elektryczne. Najważniejszą kwestią jest dobranie granicznej mocy przewodu grzewczego. Będzie o … Continue reading Ochrona rury hydrantowej kablem grzewczym