Ochrona rury hydrantowej kablem grzewczym

W budynkach mieszkalnych gdzie zainstalowana jest instalacja przeciwpożarowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki poprowadzone są na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na zamarzanie. Podobna sytuacja dotyczy rurociągów.
W powyższych sytuacjach instaluje się samoregulujące przewody grzewcze i automatykę sterującą które zabezpieczają rurę przed zamarzaniem. Kompletacja takiego systemu jest bardzo prosta.
Musisz zamówić: elektryczne przewody grzewcze ? samoregulacja chroni kable przed przegrzaniem gdy np. na zaworze przewód się nakłada ,termostat z sondą, taśma klejąca do mocowania kabla, metalizowana taśma samoprzylepna do naklejenia na przewód, przepusty pod izolację, puszki elektryczne.
Najważniejszą kwestią jest dobranie granicznej mocy przewodu grzewczego. Będzie o tym w kolejnym artykule.