Grzejniki ekologiczne

W czasie ogarniającego nas codziennie trendu bycia ?eko? motto energooszczędne zyskuje na wartości. Konsumencie szukają sprzętu i urządzeń o największych grupach energetycznych, a wytwórcy wykorzystując to angażują ogromne kwoty w marketing, by przedstawić swoje towary jako oszczędne, pobierające niewiele prądu, zużywające mało prądu itp.

Grzejniki z zasilaniem elektryczne jako sprzęty elektryczne również podlegają podobnym oddziaływaniom.

A rzeczywistość jest banalna: nie istnieją elektryczne grzejniki oszczędzające energię. Fakt, ze jest to jedynie slogan nietrudno udowodnić w praktyce.

Całość pobranej energii elektrycznej zamienia się na energie cieplną i promieniowana na zewnątrz. Standardowe grzejniki elektryczne nie mają możliwości oszczędzania energii.

Do sprawdzianu konieczne będą dwa grzejniki elektryczne o zbliżonej mocy grzewczej i dwa pomieszczenia o tych samych kubaturach. W w jednym i drugim z nich umieszczamy grzejnik wskazujący najwyższą temperaturę. W wybranym z pokoi otwieramy okno, a drugi dokładnie zamykamy. Po upływie 15 minut obserwujemy wynik badania.

Obserwacje są co następuje: grzejniki energooszczędne w obu pomieszczeniach funkcjonowały na własnej największej mocy, ale w pokoju, w którym było otwarte okno była odczuwalna zdecydowanie niższa temperatura.
Przytoczony przykład pokazuje, że oszczędne grzanie grzejnikami elektrycznymi i oszczędności energii zależą od zmniejszania do minimum strat energii cieplnej w pomieszczeniach, a nie od funkcjonowania grzejnika.