Pakiet Vaillant piec kondensacyjny ecoTEC exclusive 2,8-27kW zasob.120L pogodówka WiFi zestaw szachtowy do domu jednorodzinnego

EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, stabilność właściwości w temperaturze do +110 °C, elastyczność w temperaturze do -40 °C, twardość w zakresie od 40-90 skali twardości Shore’a typu A. Dzięki swoim właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego: uszczelnienia drzwi i szyb, elementy amortyzujące i budownictwa.

SKU: ISM-01-24878 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Aktualna oferta cenowa dla produktu Pakiet Vaillant piec kondensacyjny ecoTEC exclusive 2,8-27kW zasob.120L pogodówka WiFi zestaw szachtowy

o parametrach: Mocowanie: wiszący, Funkcje: z zasobnikiem, Typ: kondensacyjny, Moc: 25kW, Zasilanie: GZ50, Pojemność: 120L, Zakres: 22-30kW,

Szczegółowe warunki gwarancji:

Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres:

• 12 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”, ale nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakupu.

(potwierdzone odpowiednimi wpisami)

• W przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia tzw. „Przeglądu Gwarancyjnego” w okresie pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty „Pierwszego Uruchomienia”, dla urządzeń MAG liczone od daty zakupu) użytkownikowi przysługuje – na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji – prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 24 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”, nie dużej jednak niż 30 miesięcy od udokumentowanej daty sprzedaży

Lista firm uprawnionych do wykonywania „Przeglądów Gwarancyjnych” jest na stronie internetowej www.vaillant.pl lub pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych).

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych tj. anody, bezpieczniki, żarówki, uszczelki oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe w wyniku: użytkowania niezgodnego z instrukcja obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, złej jakości paliwa, oraz innych powstałych bez winy producenta (w tym zabrudzenia lub zakamieniania wymienników ciepła).

4. Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 0 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych” wymienionych na stronie internetowej www.vaillant.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna jeżeli:

a) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;

b) „Pierwszego Uruchomienia” dokonał uprawniony członek Vaillant Partner Serwis.

c) dołączono do niej dowód zakupu.

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

10.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Uwaga!

• Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powietrza powyżej 0°C, chronić przed wilgocią.

• „Pierwszego Uruchomienia” dokonuje wyłącznie uprawniony Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany marki Vaillant, pod rygorem utraty gwarancji (*2)

• Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu

(*2) Pierwsze uruchomienie nie dotyczy urządzeń: MAG (w przypadku MAG`a gwarancję może podstemplować instalujący spoza Vaillant Partner Serwis, posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne lub gazowe).

Mocowanie: wiszący, Funkcje: z zasobnikiem, Typ: kondensacyjny, Moc: 25kW, Zasilanie: GZ50, Pojemność: 120L, Zakres: 22-30kW,