Przepustnice centralnego ogrzewania. W jakim miejscu je instalujemy i jakie spełniają funkcje.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie spełniają jedne z zasadniczych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekonomicznej obsługi. Mają również udoskonalać i wspierać funkcjonowanie armatury z c.o.. Ciężko jest je podzielić tylko z uwagi na funkcję, bo zazwyczaj pełnią ich kilka. Przepustnice grzejnikowe jeszcze kilka lat temu stosowano wyłącznie grzybkowe. Przy ich działaniu można było manualnie regulować krążeniem ciepłej wody. Dziś montuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór sterujący temperatura grzejnika zbudowany jest z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej składnik nastawiający i głowicy termostatycznej (element regulacyjny). W termostacie znajduje się czynnik reagujący (gaz, ciecz czy parafina) powodujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworku. Instalacja zaworku odcinającego pozwala na demontaż kaloryfera lub oczyszczenie jego bez nakazu opróżniania wody z całej instalacji. Aktualnie standardem jest wyposażenie każdego sprzedawanego grzejnika w manualnie sterowany zawór pozbawiający powietrza. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa daje do zrozumienia pełnią funkcję zabezpieczenia maszynerii w układzie c.o. przed przekroczeniem krytycznego naporu. To jeden z ważniejszych zaworów w układzie centralnego ogrzewania. By właściwie działał muszą być ziszczone następujące wymogi:

– instalacja wprost na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworku powinno być zgodne z wskazaniem krążenia substancji grzewczej

– nie montujemy bez wyjątku armatury na odcinku spajającym zaworek z instalacją c.o.

– średnica rur i zaworków powinny być takie same.

– co najmniej co rok dokonujemy kontroli zaworu.

Do tej grupy zaliczają się również zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach obiegu wymuszonego gwarantują właściwy linie obiegu czynnika.W instalacjach c.o. spotyka się jeszcze przepustnice mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają czynnik grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Zawory kulowe odcinające instalowane przed i za mechanizmem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworu spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się punkcie układu grzejnego.Zróżnicowanie funkcji i typów zaworów powoduje, że nasze przydomowe układy grzejne funkcjonują pewnie i wydajnie.