Dopłaty do proekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to zjawisko polegające na występowaniu zapylenia powietrza z powodu działalności ludzkiej oraz współdziałania niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki oddziałują bardzo niekorzystnie na zdrowie ludzi. Chcąc ograniczyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich aglomeracji wprowadziły narzędzia służące propagowaniu stosowania alternatywnych źródeł pozyskania energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w czasie miesięcy grzewczych Zarząd Woj. Śląskiego wprowadził uchwałę której celem jest dopłatę do wymiany starego kotła na węgiel na nowoczesny, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych zamieszkałych w granicach województwa, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Refundacja obejmuje montaż układu ogrzewania z udziałem ekologicznych źródeł pozyskania c.w.u. takich jak pompa ciepła lub ogniwa solarne. Maksymalna suma dotacji to 25% kosztów i dotyczy systemu z udziałem pieców na gaz, olejowych, elektrycznych, pieców na paliwo stałe z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.