Wodoszczelne elektryczne gniazda Scame

Nie wszyscy są świadomi, że na trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania każdych bez wyjątku osprzętu elektrycznego wpływa otoczenie w jakim muszą działać. Zanieczyszczenie, brud, wilgotność oraz zalanie, to są elementy, które na początku mogą wpłynąć na działanie albo wręcz zaburzyć pracę. Zabrudzenie mechanicznie, spowoduje stałe zablokowanie styków a wilgoć korodowanie wszystkich elementów a także żył kabli zasilanych prądem elektrycznym. Kolejno gwarancję pojedynczego użytkownika oraz jego bezpośredniego otoczenia. Skutkiem porażenia elektrycznego, może być woda na podzespole, albo uszkodzone mechanicznie i odizolowane elementy przewodzące prąd. Stąd tak istotne jest, abyśmy dobrali osprzęt elektryczny względem środowiska w którym będzie mu dane pracować. Światowe standardy tyczące się klasy ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych, wskazują stopień szczelności jako IP czyli International Protection. To jest klasa zabezpieczenia zabezpieczony przez opakowanie podany w kolejnych cyfrach. Im wyższa liczba, tym wyższa klasa uszczelnienia oraz odporności na czynniki otoczenia. Od kapiącej wody do zamoczenia na chwilę. Gniazda Scame posiadają poziom szczelności IP66, co wskazuje że są nie narażone na pylenie pochodzenia organicznego a także pochodzenia przemysłowego oraz zalewanie wodą. Niewrażliwości mechaniczne będą oznaczane czynnikiem jako IK a mechanizmy podczas pracy w obszarach narażenia eksplozją licencją ATEX.