Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu konkretnych wymogów w kwestii wydajności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne zakresy: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania razem z produktem naklejek określających klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie jednolitych, jasnych i czytelnych dla niego parametrów. Karta jest ujednolicona, ściśle opisana i zawierająca konkretnie wskazane wiadomości. Winna być umocowana w miejscu widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak również w reklamach czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych wskazujących na cenę oraz zużycie energii. Ponadto musi być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla danego typu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są jasno opisane i w nawiązaniu do obliczanej, indywidualnie dla wybranego urządzenia, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa również nakłada obowiązek na producentów i importujących, którzy muszą do oferowanego kotła gazowego dodać kartę z klasą energetyczną sprzętu oraz inną ? dla kompletu tzw. karta zestawu. Służy ona do obliczenia efektywności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem wybranego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer ma obowiązek dostarczyć podstawowe etykiety dla własnych dystrybutorów tak, by mogli stworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).

piec_gazowy_vaillant_ecotec