Typy przyłączeń w kaloryferach panelowych

Kaloryfery panelowe najczęściej montowane w waszych mieszkaniach, posiadają różne wysokości. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wysokości. Występują w wielkościach od 400 do aż 3000 mm. W zależności od połączenia kaloryfery płytowe dzielimy na z boku i z dołu. Przyłączone boczne (grzejniki rodzaju C). W tej kategorii występują wymienione technologie podpięcia grzejnika: boczne; krzyżowe i siodłowe. Boczne umożliwia podłączenie grzejników równocześnie z prawej jak i z lewej strony. Podpięcie należy podłączyć do górnego króćca a powrót do najniższego. Przeciwne przyłączenie spowoduje zmniejszenie siły kaloryfera o 30%. Skrzyżowane podpięcie właściwe jest głównie dla grzejników o rozmiarze przekraczającej 2000mm a również rozmiarów, które przewyższają czterokrotność wymiaru. Ten typ podpięcia zapewnia miarowy rozkład temperatur w grzejniku.Zasilanie podpinamy do najwyższego króćca (z prawej lub lewego), a powrót do wypustki przeciwległego dolnego. Przyłączenie siodłowe stosuje się nierzadko w możliwości instalacji w c.o. poprowadzonej w progach przy ścianach. Przy tym modelu przyłączenia siła kaloryfera będzie o ok 10% niższa. Podpięcie z dołu (grzejników modelu CompactVentil).W sytuacji przyłączenia dolnego, linia przewodu zasilającego położona jest za każdym razem 80 mm od bocznej obrzeża kaloryfera, mianowicie oś rury powrotnego 30 mm. Przeciwstawne przyłączenie wywołuje spadek siły kaloryfera o więcej niż 30%.Podłączenia okrężne z boku i skrzyżowane pozwala na podłączenie przewodu zasilającego z dołu a odpływ na króćcu z boku.Kaloryfery typu Compact Ventil mają możliwość (po wykręceniu wbudowanego termostatu) być podpięte jak zwykłe kaloryfery typu Compact czyli z boku, krzyżowo i siodłowo.