Odnawialne źródła energii jako baza domowych instalacji grzejnych

OZE to te, jakich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długim niedoborem, ponieważ odradzają się w stosunkowo szybkim tempie. To żłoża natury, jakie pomimo nieprzerwalnego wykorzystywania powstają

\tworzą się od nowa, ponieważ przebiegi ich wytwarzania trwają niedługo i nadal istnieją okoliczności, by trwały one w przyrodzie.

Do odnawialnych źródeł energii wliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatry, opady, ruchy wód, energię ziemi oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najbardziej popularnym z grupy odnawialnych źródeł energii. jeszcze niedawno korzystanie z energii słońca było niezbyt korzystne finansowo, ponieważ koszt tworzenia takiej instalacji był znaczny. Za sprawą upowszechnienia układu dofinansowania wykorzystanie energii słońca jest z dnia na dzień popularniejsze. Instalacje grzewcze oparte są o solary służące do podgrzewania wody użytkowej oraz fotowoltaniczne pożytkujące energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej. Najnowocześniejsze instalacje wykorzytujące OZE mogą skorzystać nie tylko z maksymalnego nasłonecznienia, ale także z promieniowania rozproszonego. Z tego powodu panele fotowoltaniczne tworzą prąd nawet w pochmurne dni i deszczowe. Ma to wpływ na znaczną zyskowność układów grzewczych.

Na polskim rynku coraz większą renomę zyskują również elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo dobre warunki do wykorzystania energii wiatru ciepłych wód podziemnych. Energia wiatru przy pomocy turbin wiatrowych przekształcana jest w prąd i pożytkowana do zasilania budynków. Ciepło gruntu można spożytkować do wytworzenia energii użytkowej, czyli prądu i ciepła.

W przypadku instalacji grzewczych w domach budynkach do ogrzewania pojedynczego budynku można wykorzystać energię geotermalną z pomocą pomp ciepła. Mogą być one zastosowane do układów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.