Jak instalować elektryczne ogrzewanie podłogowe

Zasilane elektrycznie maty grzejne można zamontować samodzielnie. Jest to znacznie mniej pracochłonne niż rozkładanie kabli. Pierwszym krokiem jest ułożenie maty do dopasowania. Po drugie w odpowiednim miejscu należy przeciąć siatkę nośną, tak aby nie naruszyć kabla. Powinno się tak kierować odcinkami, aby przykryć całą płaszczyznę dbając o to by kable się nie dotykały ani nie przecinały wzajemnie. Dużo łatwiej jest ułożyć matę podłączaną jednostronnie. W przypadku mat zasilanych z dwóch stron przewody elektryczne z obu końcówek powinno się przeprowadzić, tak by można było je razem połączyć w puszce podłączeniowej. Po rozłożeniu i miejscowym przymocowaniu matę pokrywa się cienką warstwą masy do ogrzewania podłogowego i na powierzchni układa płytki. Rozłożenia maty grzewczej można realizować indywidualnie, jednakże do sieci elektrycznej matę przyłącza instalator z uprawnieniami, który wykonuje pomiary elektryczne i podpieczętowuje gwarancję. W przypadku naruszenia ciągłości kabla grzejnego bezpieczeństwo zapewnia wyłącznik różnicowoprądowy, który rozłączy obwód uniemożliwiając przebicie.