Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu ogrzewania podłogowego należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Poprawna grubość powłoki izolacyjnej ochroni dom przed stratami temperatury do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, aczkolwiek standardowo przyjmuje się wartość przynajmniej 10 centymetrów dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wielkość około 2,5cm. Poprzez umieszczenie właściwej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła trafia z powrotem do domu. Do docieplenia podłogi wykorzystuje się płyty ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS tworzą spienione granulki ugniecione w blok, który następnie przecinany jest na mniejsze płyty. Jego powierzchnia jest porowata, co powiększa jego właściwości do nasiąkania. Bardziej praktycznym wyborem są płyty XPS, które produkowane są o docelowych wymiarach. Tafle te posiadają jednolitą strukturę o gładkiej powierzchni. Ważną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość materiału zużyta na produkcję jednej paczki styropianu. Im większa waga tym cechy ochronne są lepsze. Do ocieplenia nie wykorzystuje się folii metalizowanej gdyż nie ma ona cieplnych właściwości ochronnych. Stosuje się ją w celu ochrony płyt ze styropiany przed wodą z wylewki betonowej oraz do wyznaczania miejsc na przewody ogrzewania podłogowego.