Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie robót końcowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o systemie gwarantującym pozbywanie się okrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w rynnach i spustach oraz rozesłane pomiędzy linami metalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był skuteczny należy dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich obliczeń według instrukcji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Przewody grzejne mocuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Automatyczne włączenie instalacji i bieżące usuwanie okrywy śniegowej gwarantuje sterowanie. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgoci dostarcza informacje do sterownika nadrzędnego, który we właściwym czasie uruchamia cały układ. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji i dobrać odpowiednie styczniki.