Przepustnice centralnego ogrzewania. W jakim miejscu je instalujemy i jakie spełniają funkcje.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie spełniają jedne z zasadniczych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekonomicznej obsługi. Mają również udoskonalać i wspierać funkcjonowanie armatury z c.o.. Ciężko jest je podzielić tylko z uwagi na funkcję, bo zazwyczaj pełnią ich kilka. Przepustnice grzejnikowe jeszcze kilka lat temu stosowano wyłącznie grzybkowe. Przy ich działaniu można było manualnie regulować krążeniem ciepłej wody. Dziś montuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór sterujący temperatura grzejnika zbudowany jest z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej składnik nastawiający i głowicy termostatycznej (element regulacyjny). W termostacie znajduje się czynnik reagujący (gaz, ciecz czy parafina) powodujący zamianę nacisku popychacza … Continue reading Przepustnice centralnego ogrzewania. W jakim miejscu je instalujemy i jakie spełniają funkcje.