System kominowy z z tworzywa sztucznego – nie żartujemy

Istniejące systemy kominowe, oparte na elementach ceramicznych, odczuwalnie oddziaływały na koszt systemu. Mogły kosztować do 5-10 tys. zł. Współcześnie produkowane gazowe piece kondensacyjne dają nam zmniejszyć koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne kotły osiągają tak niskie temperatury, że wskazane jest zainstalowanie instalacji opartych na rurach polipropylenowych. Strumień spalin jest wspomagany przez zamontowany w piecu wentylator. Za tym pośrednictwem piec funkcjonuje jednostajnie i nie potrzebujemy się niepokoić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w wypadku starszych typów kotłów. Producenci pieców proponują markowane swoim logiem zestawy do wyprowadzania spalin. Dostępne są także tańsze zamienniki. Regularnie stosowanym rozwiązaniem jest układ montowany w szachcie komina. Taki układ generuje wydatki rzędu 1000-1500 zł. W przypadku układu montowanego w kamienicy koszty wzrastają w powiązaniu z ilością rur. W wypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, wolno stojącego o mocy do 21 kW da się znacznie zmniejszyć wydatki, wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas koszty kształtują się w przedziale 300-500 zł. Takie rozwiązanie nadaje się również do pawilonów produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W owym wypadku nie ma ograniczeń mocy kotła. Przy modernizacji kotłowni da się wykorzystać stary przewód kominowy i wyprowadzić spaliny starym ujściem, a powietrze do kotła może być doprowadzone osobnym kanałem. Wówczas będzie to system rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy prowadzimy instalację wyprowadzającą gazy spalinowe z boku budynku, czy też w środku komina lub rozdzielczy. W wypadku kotła nisko temperaturowego wydatek ten jest znacznie niższy dzięki zastosowaniu podzespołów z tworzywa sztucznego.