System Elfa Freestanding, czyli wymarzona garderoba

Określenie owego rozwiązania stylu elfaFreestanding pochodzi od angielskiego słowa swobodny. Zabudowę wolno stojącą zastosujemy gdy nie da się zainstalować osprzętu na ścianie. Oraz chcemy ustawić niezależny element nośny w wolnej przestrzeni. Takie rozwiązanie to przykład posadowionego stojaka zaopatrzonego w podzespoły do przechowywania rozwiązania elfa. Wielkość konstrukcji freestanding determinują składowe konstrukcji podtrzymującej stojaka w postaci elementu do stabilizacji. Ów ma zadane parametry na szerokość kolejno wielkość 60 i dziewięćdziesiąt cm. Z takich elementów, konstruuje się poszczególne moduły. Moduł to przestrzeń między pionowymi szynami obłożona składnikami regału. Tak więc nasza zabudowa będzie skonstruowana z członów 60 lub 90 cm oraz powielenie kolejnego z owych wymiarów. Na wysokość takiego regału, będzie także określona i jest zależna od wielkość pionowych szyn. Konstrukcyjne szyny są dostępne w wielkościach sto trzy, 158 a także dwieście dwanaście centymetrów. Podsumowując, takowy stelaż mógłby mieć najkrótszą wielkość 60 cm albo większą jako zwielokrotnienie takiego wymiaru. Taka wielkość będzie zaczynać się od jednego i kończyć się na dwa przecinek jeden m. Składowe jakie można w nim zamontować, to do kupienia z wieszanego stylu marki elfa.