Pompa ciepła jako czyste źródło ciepła

Wysokie stężenie skażeń i pyłów w atmosferze to test, z którym boryka się przeważająca ilość krajów na świecie, w tym Polska. To globalny dylemat, w kwestii rozwiązania którego podejmowane są próby obniżenia wydatku zanieczyszczeń, głównie pochodzących z gospodarstw domowych. Wśród ogólnodostępnych technik ogrzewania pompy cieplne są najefektywniejsze, bo pracują bez szkody dla przyrody ? pompy nie wytwarzają dymu, popiołu ani żadnych innych substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc czystej energii. Zatem inwestowanie w te systemy okazuje się bardzo uzasadnione w kwestii globalnego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkie ekologiczne urządzenia wykorzystywane w szczególności jako ogrzewanie domu. W tym celu pobierają ciepło z otoczenia (wody, ziemi lub powietrza), czyli tak zwanego niskiego źródła, i przekazują je do źródła wyższego ? systemu grzewczego (kaloryferów albo ogrzewania podłogowego). Decyzja o odmianie pompy ciepła, a precyzyjniej jej niższego źródła, jest uzależniony od warunków, w których będzie ona pracować: powierzchni kwatery, strefy klimatycznej, gdzie zlokalizowany jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na działce. Chociaż pompy ciepła należą do najbardziej ekologicznych systemów, w polskich gospodarstwach domowych mają zastosowanie wciąż okazjonalnie. Przyczynia się do tego dość spory koszt inwestycyjny i specyficzne okoliczności, jakie powinny być wypełnione przy montażu.