Pompa ciepła- gdzie zlokalizować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy ciepła w Polsce są co raz bardziej popularne. W wersjach Split opartych na jednostce zewnętrznej istotne jest jej umiejscowienie. Temat emisji decybeli – normy warunkują by na skraju posiadanej parceli nie przewyższać wartości 50dB(A) w dzień i 40dB(A) w nocy. Zaś urządzenia pracują w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego lokalizacja ich powinno być w odpowiedniej odstępstwie od granicy. Przeciętnie wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy rozmieszczenie domu wobec skraju działki uniemożliwia utrzymanie tej linii granicznej.. Sekcja zewnętrzna pompy ciepła może schłodzić przepływające przez urządzenie powietrze o około 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że potencjalny chodnik zlokalizowany w pobliżu, może być oblodzony nawet na wiosnę. Trzeba w takim wypadku pozostawić odstępstwo 3 m od pompy by ustrzec owego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie flory w pobliżu wyrzutu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na powierzchni gruntu lub uszkodzenia fasady budynku trzeba zorganizować poobtaczany krawężnikami podkład żwirowy. Szukając stosownego stanowiska dla posiadanej jednostki zewnętrznej trzeba jeszcze pamiętać o wytycznych producenta co do dystansów wymaganych przez serwis. Sekcja musi znajdować się minimalnie 40 cm od poziomu gruntu. Dla zmniejszenia drgań trzeba zamontować podstawki wibroizolacyjne. W instrukcji odnajdziemy także dane o najmniejszych i największych odcinkach łącz z składnikiem chłodniczym oraz różnicę pomiędzy sekcją zewnętrzną a wewnętrzną. Wszyściuchne powyższe elementy trzeba rozważyć obmyślając umiejscowienie pompy.