Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne zamontowane na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w okresie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Poprawne wyznaczenie dla domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają wielkość instalacji na podstawie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Uwzględniając efektywność pieca, można wiarygodnie obliczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna sprawa to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowolatikę oddawana jest do sieci dystrybucyjnej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zaprojektować, by prąd z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewania wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z prosumenckiej.