Fotowoltaika kim jest Prosument

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu a także utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe ciągłe przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo ważne: sieć nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być właściwie rozliczona potrzebna jest zamiana liczników energii na te dwukierunkowe