Układ ogrzewania domku wakacyjnego ? powietrzna pompa ciepła

Bardzo efektywnym i pro-ekologicznym układem ogrzewania w domach letniskowych jest pompa ciepła na powietrze. Niezależnie od sezonu spożytkowuje ona energię cieplną zgromadzoną w powietrzu atmosferycznym do ogrzania budynku oraz wytwarzania ciepłej wody. Do jej instalacji nie są wymagane specjalne odwierty w podłożu. Wystarczy dostarczyć za pośrednictwem specjalnych przewodów powietrze z poza domu letniskowego. Powietrzna pompa ciepła funkcjonuje w zakresie temperatur +35 – -25 stopni C. W momencie większych mrozów praca pompy wspierana jest za pomocą wbudowanej grzałki elektrycznej. Poza tym jeśli występuje dodatkowe źródło ogrzewania np. kocioł gazowy lub olejowy, powietrzna pompa ciepła może z nimi współdziałać synchronicznie lub wspierają co.Urządzenie jest w stanie zapewnić energię cieplną niezbędną do nagrzania domu za pośrednictwem kaloryferów lub podłogówki. Ponadto może ogrzać w bojlerze c.w.u.. W trakcie lata w domkach wypoczynkowych wspaniale sprawdza się funkcja obniżania temperatury pompą ciepła. Włącza się ją w tryb odwrotny i przekazuje ona ciepłe powietrze z wewnątrz na zewnątrz budynku. Dobrze współdziała z wodną podłogówką, gdzie krążący płyn pobiera ciepło z podłogi zostawiając ją przyjemnie chłodną. Pompa ciepła typu powietrze zapewnia funkcje ogrzewania i ochładzania bez zbędnego nadmuchu powietrza w środku budynku rekreacyjnego.