Bilans energetyczny

By powstał bilans energetyczny, należy przeprowadzić cały szereg szczegółowych ocen i wyliczeń. Szczegółowo wyjaśniają to normy dotyczące energetycznych właściwości użytkowych budynków, instalacji grzejnych w budynkach, wyliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, właściwości cieplnych domów. Bilans taki zamawia się w większości przypadków u licencjonowanego audytora energetycznego. Teoretycznie można wykonać bilansu także samemu. Powinno się posiadać jednak dużo praktyki i czasu. Nieliczne zakłady udostępniają na własnych stronach www przeliczniki energetyczne, umożliwiające samemu zrewidować zestawienie energetyczne domu. O zwiększeniu zysków energetycznych i zminimalizowaniu utrat jest wymagane myśleć już w czasie wybierania albo kupowania projektu. Tylko wtedy uda … Continue reading Bilans energetyczny