Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu konkretnych wymogów w kwestii wydajności energetycznej produktów. Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne zakresy: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu). ?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania razem z produktem naklejek określających klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie jednolitych, jasnych i czytelnych … Continue reading Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym