Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie robót końcowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o systemie gwarantującym pozbywanie się okrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w rynnach i spustach oraz rozesłane pomiędzy linami metalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był skuteczny należy dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich obliczeń według instrukcji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Przewody grzejne mocuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Automatyczne włączenie instalacji i bieżące usuwanie okrywy śniegowej gwarantuje sterowanie. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgoci dostarcza informacje do sterownika … Continue reading Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu