Regulacja temperatury ogrzewania podłogowego

W ogrzewaniu pokoi możemy zastosować różne odmiany regulatorów temperatury, dające różnorakie możliwości i dokładność regulacji zależnie od oczekiwanego efektu.W instalacji, gdzie konieczna jest duża dokładność pomiaru (0,1 ?0,3 stopnia Celsjusza) jest istotne, by zastosować regulatory elektroniczne. W wersji z programowaniem mają możliwość ustawiania temperatury w ciągu dobowym i na okres tygodnia. Oferowane są również odmiany mające funkcję adaptacyjną ? regulator sam określa moment uruchomienia ogrzewania, by osiągnąć pożądaną temperaturę w momencie wyznaczonym przez użytkownika.W pomieszczeniach, w których nie jest konieczny perfekcyjny pomiar temperatury, jest możliwość,by zastosować regulatory elektromechaniczne. Ich bezwładność może wynosić nawet plus/minus 5 stopni Celsjusza. Każdy z regulatorów … Continue reading Regulacja temperatury ogrzewania podłogowego