Przewody grzejne łatwy montaż i murowany efekt

Montowanie przewodu grzewczego do rynien i rur do deszczówki, zaczynamy od jego rozwinięcia. Kabel zaopatrzony jest przez wytwórcę w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z podwójnymi żyłami zasilającymi a także żyłą do ochrony przeciwporażeniowej. Kiedy przewód termiczny ma być montowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w strefie klimatycznej gdzie konieczne są jego zdublowane długości, trzeba zacząć od rury spustowej. Na dachu układamy podwójną nitkę kabla na długość rury i scalamy go zaczepami do rur spustowych. Tak przyszykowane kable umieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej i mocujemy je za pomocą zaczepu rynnowego. Potem kable montujemy w rynnie, przesuwając się w kierunku … Continue reading Przewody grzejne łatwy montaż i murowany efekt