Kable do zaprawy betonowej

Ujemna temperatura otoczenia komplikuje prace związane z zalewaniem betonu. Wiąże się to ze spowolnionymi przebiegami utwardzania cementu. Efektem tego mieszanka może nie osiągnąć zakładanych parametrów, zwłaszcza wytrzymałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi następstwami. Przez odpowiednie zabezpieczenie przed utratą ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje eliminacja ujemnych efektów działania niskich temperatur. Do nagrzewania konstrukcji betonowych instaluje się elektryczne kable grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem świeżej zaprawy cementowej oraz do ograniczenia czasu zestalenia betonu. Kabel wystarczy przymocować do konstrukcji zbrojenia. W kolejnym etapie całość zalewa się betonem a kabel przyłącza do instalacji elektrycznej. Po stężeniu zaprawy wystarczy … Continue reading Kable do zaprawy betonowej