Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie robót końcowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o systemie gwarantującym pozbywanie się okrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą kable grzejne o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w rynnach i spustach oraz rozesłane pomiędzy linami metalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był skuteczny należy dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich obliczeń według instrukcji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Przewody grzejne mocuje się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Automatyczne włączenie instalacji i bieżące usuwanie okrywy śniegowej gwarantuje sterowanie. Zewnętrzny sensor temperatury oraz wilgoci dostarcza informacje do sterownika … Continue reading Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Ogrzewanie rynien – typowe błędy

Podczas miesięcy zimowych bardzo pomocna staje się instalacja systemu odladzania powierzchni zadaszonej i rynien. Bardzo często zgromadzony opad śnieżny powoduje zagrożenie zniszczenia dachówki lub gwałtownego upadku na ludzi lub własności. System przeciwoblodzeniowy tworzy sieć przewodów grzewczych rozpiętych na brzegach dachu i umieszczonych w rynnach czy korytach. W trakcie projektowania bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej mocy kabli grzewczych. Korzystając ze specjalnych wzorów i opierając się na średnich wskaźników pogody można precyzyjnie obliczyć odległości zainstalowania kabli tak, aby system był efektywny. Bardzo istotne jest także podłączenie regulatora, który systematycznie podczas zbierania się opadu będzie usuwał pokrywę śniegową. załączenie przewodów gdy zalega już … Continue reading Ogrzewanie rynien – typowe błędy