Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzewcze samoregulujące się posiadają szeroki stopień stosowania. Możliwe jest wykorzystywać je jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Można umieścić je za pomocą taśmy przyklejając wiązki kabla wzdłuż rury lub owijając w zależności od wymaganej mocy do ochrony elementu. Rury i rurociągi można też ochronić przed zamarzaniem poprzez wpuszczenie przewodu grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być zastosowany w rurach pozostających już w eksploatacji i nie potrzebuje zdjęcia osłony cieplnej lub wykonania nowych przepustów. Taki rodzaj aplikacji jest możliwy też w rurociągach będących pod pod powierzchnią ziemi. … Continue reading Kabel samoregulujący się Selftec DW