Skraplanie, czyli to co dzieje się pod obudową kotła

Kotły kondensacyjne to najpopularniejsze urządzenia wybierane przez kupujących do ogrzewania budowanych budynków. Jest to korzystny i efektywny sposób na odgrzewanie. Kondensacja w piecu to zwyczajnie skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Ze spalenia materiałów opałowych wydobywczych, składających się przede wszystkim ze związków węgla i wodoru, uzyskuje się dwutlenek węgla i parę wodną. Woda jest też jednym ze składowych każdego paliwa oraz powietrza atmosferycznego, które dochodzi do palnika kotła. W wyniku tego spaliny z pieców w dużej części złożone są z pary wodnej. Standardowe piece bez możliwości procesu kondensacji nie wykorzystują całej energii skumulowanej w spalanym w nich materiale opałowym. Część, … Continue reading Skraplanie, czyli to co dzieje się pod obudową kotła