Osłony brzegów

Osłony samozaciskowe na brzegi to liczna rodzina uszczelek wykorzystywanych do zabezpieczania części wystających, niechronionych. Najczęściej używane są w budownictwie i przemyśle, prawie w każdej branży: energetyce, instalacjach wentylacji klimatyzacji oraz systemach grzewczych ? w każdym punkcie, gdzie zachodzi wymóg przysłonięcia i ochrony nieoszlifowanych lub nieregularnych rantów szkła, drzwi, klap, desek. Mają wyjątkową odporność na okoliczności zewnętrzne (promieniowanie UV, temperatura) i oddziaływanie różnych związków. Zabezpieczenia na brzegi grają rolę blokera przed wodą, wilgocią, pyłem, nawet cieczami typu oleje lub benzyna. Wykonane są z EPDM, PVC lub NBR. Wszystko to daje skutek, że są doskonałym rozwiązaniem osłaniającym. Osłony rantowe mają sprężystą cząstkę … Continue reading Osłony brzegów