Grzejnik dla osób wrażliwych na kurz

Poziom chemii w jedzeniu oraz skażenia powietrza staje się z roku na rok coraz większa.Przyjmujemy z jedzeniem wielkie ilości substancji szkodliwych. Lista substancji z pierwszą literką E użytych w potrawie jest przeważająca.Nic dziwnego, że częściej chorujemy, a wrażliwość na różne składniki stała się chorobą ogółu. By zminimalizować wpływ czynników szkodliwych zmuszeni jesteśmy funkcjonować w warunkach pozbawionych bakterii. Izolujemy się od bakterii i pyłków. W mieszkaniu powodem roznoszenia alergenów są grzejniki. Zgromadzony na nich kurz, który jest ciągle podgrzewany źle wpływa na wdychane powietrze. Zamontowane w grzejnikach zbudowanych ze stali konwektorów i grilla uniemożliwia łatwy dostęp, a co za tym idzie … Continue reading Grzejnik dla osób wrażliwych na kurz