Grzejniki energooszczędne dla naiwnych

W ostatnim czasie zostało opublikowanych wiele publikacji o grzejnikach energooszczędnych. Określenie „grzejniki energooszczędne” pojawia się najczęściej w odniesieniu do grzejników elektrycznych. Takie określenie to kłamstwo spotykane w reklamie. Często taka informacja jest bezwiednie przekazywana dalej przez nieświadomych klientów. Sprawia to że pojęcie grzejników energooszczędnych przenika do świadomości jako coś co faktycznie istnieje. Grzejniki energooszczędne nie istnieją. Zadaniem grzejnika jest zamiana energii elektrycznej na cieplną. Wytworzone ciepło uzupełnia straty wynikające z budowy pomieszczenia. Z tego powodu można mówić o budynku energooszczędnym ponieważ jeżeli jest dobrze zaizolowany będzie tracił mniej energii. W celu ograniczenia kosztów ogrzewania warto pamiętać o właściwym zamontowaniu grzejnika, … Continue reading Grzejniki energooszczędne dla naiwnych

Grzejniki ekologiczne

W czasie ogarniającego nas codziennie trendu bycia ?eko? motto energooszczędne zyskuje na wartości. Konsumencie szukają sprzętu i urządzeń o największych grupach energetycznych, a wytwórcy wykorzystując to angażują ogromne kwoty w marketing, by przedstawić swoje towary jako oszczędne, pobierające niewiele prądu, zużywające mało prądu itp. Grzejniki z zasilaniem elektryczne jako sprzęty elektryczne również podlegają podobnym oddziaływaniom. A rzeczywistość jest banalna: nie istnieją elektryczne grzejniki oszczędzające energię. Fakt, ze jest to jedynie slogan nietrudno udowodnić w praktyce. Całość pobranej energii elektrycznej zamienia się na energie cieplną i promieniowana na zewnątrz. Standardowe grzejniki elektryczne nie mają możliwości oszczędzania energii. Do sprawdzianu konieczne będą … Continue reading Grzejniki ekologiczne