Wodoszczelne elektryczne gniazda Scame

Nie wszyscy są świadomi, że na trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania każdych bez wyjątku osprzętu elektrycznego wpływa otoczenie w jakim muszą działać. Zanieczyszczenie, brud, wilgotność oraz zalanie, to są elementy, które na początku mogą wpłynąć na działanie albo wręcz zaburzyć pracę. Zabrudzenie mechanicznie, spowoduje stałe zablokowanie styków a wilgoć korodowanie wszystkich elementów a także żył kabli zasilanych prądem elektrycznym. Kolejno gwarancję pojedynczego użytkownika oraz jego bezpośredniego otoczenia. Skutkiem porażenia elektrycznego, może być woda na podzespole, albo uszkodzone mechanicznie i odizolowane elementy przewodzące prąd. Stąd tak istotne jest, abyśmy dobrali osprzęt elektryczny względem środowiska w którym będzie mu dane pracować. Światowe standardy … Continue reading Wodoszczelne elektryczne gniazda Scame