Termostat QuickSWITCH – kiedy najlepiej ją zainstalować

Głowica jest elementem regulującym funkcję zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej czułości i szybkości reakcji zależy ekonomiczność ogrzewania. Jednym z najbardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest zaopatrzenie systemu grzewczego w termostat Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który reaguje na różnice temperatury. Element z gazu nagrzewa się i oziębia w szybszy sposób niż woda stosowana w typowych termostatach. Dzięki tej błyskawicznej reakcji możemy zmniejszyć zużycie energii o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym powinien być zamontowany przede wszystkim tam, gdzie mamy drugie źródło ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie prócz standardowego C.O. występują dodatkowe elementy generujące ciepło. Przykładem może być … Continue reading Termostat QuickSWITCH – kiedy najlepiej ją zainstalować