Fotowoltaika – nadwyżka

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanenajczęściej wiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument może tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiście z punktu widzenia osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas … Continue reading Fotowoltaika – nadwyżka