Piece gazowe kondensacyjne, a nowe przepisy

Wraz z przyjściem IX 2015 r. wprowadzona została w życie Dyrektywa ErP. Zakłada ona produkcję urządzeń wpływających na konsumpcję energii w sposób przyjazny dla środowiska. Założenia prawne objęły m. in. dział ogrzewania. Kotły muszą spełniać określone warunki w zakresie efektywności energetycznej. Teraz wytwarzane i sprzedawane są głównie kotły kondensacyjne. Zasadą ich funkcjonowania jest odzysk energii ze spalin. Instaluje się je do specjalnego układu kominowego, w którym zachodzi zjawisko kondensacji. Ciepło ze spalin wraca do obiegu grzejnego dzięki czemu sprawność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Z obiegu wycofane zostały urządzenia z zamkniętą komorą spalania o znacznie obniżonej efektywności. Nadal w ofercie dostępne są piece z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one tylko do domów z pojedynczym systemem kominowym w którym nie ma możliwości modernizacji komina. Producent do każdego urządzenia jest zobowiązany dołączyć etykietę energetyczną oraz kartę produktu. Ponosi również odpowiedzialność za rzetelność wiadomości na nich zawartych.