Typy podłączeń w kaloryferach producenta Purmo zasilanych z dołu

Grzejniki z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, istnieje możliwość podpiąć w kilku sekwencjach. Nowy grzejnik wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich wyposażony jest we wkładkę termostatyczną, a inny w odpowietrznik.Natomiast, gdy powstanie taka potrzeba można oba elementy rozmontować. Podstawa to przyłącze od dołu. Najważniejsze w tym typie jest by kanał zasilający był zawsze podłączony 80 mm od skrajnej krawędzi, a powrót 30 mm.

Przeciwne podłączenie spowoduje zmniejszenie wydajności energetycznej kaloryfera ponad 30%.

Grzejniki Compact Ventil, dlatego, że posiadają 6 króćców jest możliwość podłączać jak typowy kaloryfer z zasilaniem bocznym. Grzejnik jest w stanie być przyłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W którymkolwiek z owych podłączeń należy dbać do którego króćca podpinać zasilanie, a do jakiego powrót. Przeciwne podpięcie skutkować bowiem będzie spadkiem mocy grzejnika o ponad 30%.Grzejniki z dolnym podłączeniem mogą być przyłączone równocześnie do króćców zlokalizowanych z dołu i umiejscowionych z boku. Niewykluczone są podłączenia pośrednie: boczne i krzyżowe. W owym rozwiązaniu przyłączenie zasilania jest zawsze od dołu 80 mm od skraju grzejnika, a powrót podpięty być może z boku grzejnika na wybranym z dolnych króćców z prawej czy też z lewej strony.