Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzewcze samoregulujące się posiadają szeroki stopień stosowania. Możliwe jest wykorzystywać je jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Można umieścić je za pomocą taśmy przyklejając wiązki kabla wzdłuż rury lub owijając w zależności od wymaganej mocy do ochrony elementu.
Rury i rurociągi można też ochronić przed zamarzaniem poprzez wpuszczenie przewodu grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być zastosowany w rurach pozostających już w eksploatacji i nie potrzebuje zdjęcia osłony cieplnej lub wykonania nowych przepustów. Taki rodzaj aplikacji jest możliwy też w rurociągach będących pod pod powierzchnią ziemi.
Szczególnym modelem kabla grzejnego samoregulującego wykorzystywanym do nadmienionego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH pozwalający na ułożenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzewczy SelfTec DW dostarczany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Kabel można ciąć na wymagane długości. Umożliwia to dużą dowolność wykorzystania. Jedną z podstawowych zalet kabla jest możliwość układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu izolacji.
Selftec DW może pracować w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.

kabel_grzewczy_samoregulujący_elektra_selfTecDW