Trendy w projektowaniu mebli

Obecny i przyszły design charakteryzuje się daleko idącą prostotą zmierzającą do całkowitego minimum. Dlatego też współczesne tendencje oscylują do okoła minimalizmu, modernizmu, konstruktywizmu.Dominuje również trend na designerskie projekty z lat 50-tych i 60-tych XX wieku w nowej formie. Obecny użytkownik pragnie mebli dostosowanych do jego różnych potrzeb, dlatego obecnie meblując mieszkanie operuje się prostymi bryłami, podstawowymi geometrycznymi kształtami, które możemy różnorodnie zestawiać. Modułowość i personalizacja wyposażenia to kierunki, których obecnie nie sposób pominąć. Również natura gra pierwszoplanową rolę w najnowszych trendach w projektowaniu nie tylko w sprawie kolorystyki, ale także materiałów, posród których królują drewno, glina i kamień.Wciąż modne są … Continue reading Trendy w projektowaniu mebli

Elastyczne rury do izolacji przewodów elektrycznych

Rurki osłaniające do zabezpieczenia przewodów elektrycznych PESZEL wykonane z PVC są rurkami nierozprzestrzeniającymi płomienia. Wykorzystywane są do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie, branży przemysłowej przed czynnikami mechanicznymi, wpływami ciepła oraz wilgocią. Są wytrzymałe na różnego rodzaju czynniki mechaniczne, złamania i naciski. Rury elastyczne można układać i zatapiać w betonie. Ich odporność wynosi 320N/5cm. Nie tracą dobrej elastyczności, a konstrukcja średnicy zapewnia łatwe wprowadzanie kabli elektrycznych na znaczne odległości. Gwarantują również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe niwelowanie usterek instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji. PVC jako tworzywo oznacza się wysokim współczynnikiem odporności na uszkodzenia mechaniczne i wyjątkowymi właściwościami udarowymi, a … Continue reading Elastyczne rury do izolacji przewodów elektrycznych

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu konkretnych wymogów w kwestii wydajności energetycznej produktów. Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne zakresy: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu). ?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania razem z produktem naklejek określających klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie jednolitych, jasnych i czytelnych … Continue reading Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Kable grzejne z termostatem

Doskonałym rozwiązaniem na co raz zimniejsze noce zapobiegającym zamarzaniu przewodów wodnych są kable grzejne FreezeTec. Układ uzbrojony w te przewody będzie działał efektywnie pod paroma zależnościami. Przekrój rurociągu, na którą będzie instalowany kabel nie powinna być dłuższa niż 50 mm. Musi być założona ochrona na ogrzewany element, najmniej 1 cm maksymalne 20 mm. Ważne są także parametry w jakich będzie realizowany montaż. Temperatura ogrzewanego rury nie powinna przekraczać 65 stopni, a minimalna temperatura otoczenia -25 stopni. Przewód FreezeTec składa się z kabla grzewczego z zainstalowanym na jednym końcu termoregulatorem, którego spektrum załączania wynosi +3 stopnie, a rozłączenie następuje przy +10 … Continue reading Kable grzejne z termostatem